Competenties

Wat doen we?

Zelfs de meest succesvol geleide onderneming kan in een situatie terechtkomen waarin het nodig blijkt een vers perspectief op de zaken binnen te halen.
In veel gevallen gebeuren veranderingen in de interne en externe bedrijfsomgeving niet overnight.

De in plaats zittende management teams zien vaak te laat de oranje lichten en ontbreekt het op die momenten om rigoureus te beslissen op basis van facts.

Een neerwaartse spiraal brengt de cash in gevaar, de motivatie van de werknemers, en uiteindelijk de dagelijkse bedrijfsvoering.

De leidraad doorheen onze werkwijze is:

 • Bedrijfsanalyse
 • Probleemdefinitie
 • Probleemoplossing voorstellen
 • Probleemoplossing invoeren
 • Resultaat meten en handhaven.

We bieden ondersteuning aan alle levels binnen de organisatie: CEO > CFO > HRM PROJECTS

 • Onze totaalaanpak:

  1. Beleid & strategie
  2. Processen en Systemen
  3. Prestatiemetingen – en rapporteringen