Levels: CEO

Algemeen management

We bieden geen kant en klare oplossingen, maar we gaan via een doorgedreven bedrijfsanalyse de specifieke pijnpunten binnen uw organisatie blootleggen en additionele opportuniteiten detecteren.

Via overleg met alle geledingen binnen de organisatie empowerment doorvoeren binnen alle geledingen in de dagelijkse functie- uitoefening; zorgen dat iedereen overtuigd is van de noodzaak tot verandering; geen document overkill.

Pro actief change management: elke verandering stuit vroeg of laat op weerstand, overtuigen dat de geplande verandering een verbetering is. Coaching, voldoende ondersteuning bieden. Installeren van een raamwerk voor beleidsbeslissingen

Crisismanagement

Via onze externe betrokkenheid op een serene manier herstructureringen begeleiden.

Continuïteit

Doorgedreven ervaring in de begeleiding generatie overgang binnen familiebedrijven.

  • Onze totaalaanpak:

    1. Beleid & strategie
    2. Processen en Systemen
    3. Prestatiemetingen – en rapporteringen